அர்த்தம் மாறிய பழமொழிகள் சில

Image result for dhoti clad

  1. களவும் கற்று மற.
  2. களவு அகத்தும் (மனதால் கூட ) மற.
  3. ஆயிரம் பேரை கொன்னவன் அரை மருத்துவன்.
  4. ஆயிரம் வேரை(Medicinal roots) கொன்னவன் அரை மருத்துவன்.
  5. கப்பலே கவுண்டாலும் கன்ணத்துல (cheeks) கை வைக்காத.
  6. கப்பலே கவுண்டாலும் கன்ணத்துல (stealing) கை வைக்காத.
  7. போக்கத்தவன் போலீஸ் காரன்.
  8. போக்கை வகுத்தவன் போலீஸ் காரன்.
  9. வக்கத்தவன் வாத்தியார்.
  10. வாக்கை வகுத்தவன் வாத்தியார்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s